STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Jana Nohy 1302, Benešov, 256 01, tel.: 317 722 054, soubn@atlas.cz

Aktuality

10.7.2014 |

Pozvánka k zahájení školního roku 2014/2015

Pozvánka k zahájení školního roku 2014/2015 | [320,7 kB]

Seznam nářadí a pracovních pomůcek | [63,0 kB]

8.4.2014 |

Budoucí zedníci reprezentovali na Slovensku

Žáci 2. ročníku oboru zedník Jan Luxemburk a Václav Pitrof se zúčastnili 21. ročníku mezinárodní soutěže „ Murár 2014“ ve dnech 2.-4.4.2014 ve slovenské Nitře. Organizátorem soutěže byla Střední odborná škola Nábrežiemláděže 1, s kterou jsme navázali spolupráci. Jednalo se o celoslovenské měření sil za účasti žáků z maďarského učiliště z Tatabánye , Českou republiku zastupovalo naše učiliště. Slovensko vyslalo 17 soutěžních týmů. Soutěž se skládala z teoretické a praktické části, jazyková rozličnost nebránila chlapcům při vyplňování testů a ani v navázání kontaktů se slovenskými vrstevníky. Slavnostního vyhodnocení, které proběhlo4.4.2014 se zúčastnil slovenský ministr školství PhDr. DušanČaplovič, DrSc. Při komunikaci s našimi zástupci přešel do plynulé češtiny a ti se dozvěděli, že se vyučil také zedníkem, ale nikdy se tím neživil.

Naši zástupci získali nejen nové zkušenosti, poznali nový kraj, navázali nová přátelství a utvrdili se v tom, že mezi češtinou a slovenštinou nejsou tak velké rozdíly. Zástupci SOŠ Nitra přislíbili návštěvu SOU stavebního Benešov a ostatní soutěžící školy nás pozvali k dalším podobným akcím. Pedagogičtí pracovníci si vyměnili zkušenosti s výukou oboru zedník v Čechách a na Slovensku, v diskuzích rozebírali způsob financování učňovského školství, spolupráci s rodiči a stavebními firmami.

Všichni se loučili slovy : „ Dovidenia na 22. ročníku súťaže!“

Digitální učební materiály

Digitální učební materiály

Digitální učební materiály online nebo ke stažení ve formátu pdf jsou k dispozici na školním disku Google Drive zde .

Google Drive 

Zakázková výroba

Nabídka pro firmy a soukromé osoby

Nabízíme zakázkové produktivní práce ve vyučovaných oborech pro firmy i soukromé osoby. Více informací naleznete zde .