STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Jana Nohy 1302, Benešov, 256 01, tel.: 317 722 054, soubn@atlas.cz

Aktuality

22.4.2014 |

Seznam přijatých uchazečů 2014/2015

Seznam přijatých uchazečů 2014/2015 | [25,3 kB]

8.4.2014 |

Budoucí zedníci reprezentovali na Slovensku

Žáci 2. ročníku oboru zedník Jan Luxemburk a Václav Pitrof se zúčastnili 21. ročníku mezinárodní soutěže „ Murár 2014“ ve dnech 2.-4.4.2014 ve slovenské Nitře. Organizátorem soutěže byla Střední odborná škola Nábrežiemláděže 1, s kterou jsme navázali spolupráci. Jednalo se o celoslovenské měření sil za účasti žáků z maďarského učiliště z Tatabánye , Českou republiku zastupovalo naše učiliště. Slovensko vyslalo 17 soutěžních týmů. Soutěž se skládala z teoretické a praktické části, jazyková rozličnost nebránila chlapcům při vyplňování testů a ani v navázání kontaktů se slovenskými vrstevníky. Slavnostního vyhodnocení, které proběhlo4.4.2014 se zúčastnil slovenský ministr školství PhDr. DušanČaplovič, DrSc. Při komunikaci s našimi zástupci přešel do plynulé češtiny a ti se dozvěděli, že se vyučil také zedníkem, ale nikdy se tím neživil.

Naši zástupci získali nejen nové zkušenosti, poznali nový kraj, navázali nová přátelství a utvrdili se v tom, že mezi češtinou a slovenštinou nejsou tak velké rozdíly. Zástupci SOŠ Nitra přislíbili návštěvu SOU stavebního Benešov a ostatní soutěžící školy nás pozvali k dalším podobným akcím. Pedagogičtí pracovníci si vyměnili zkušenosti s výukou oboru zedník v Čechách a na Slovensku, v diskuzích rozebírali způsob financování učňovského školství, spolupráci s rodiči a stavebními firmami.

Všichni se loučili slovy : „ Dovidenia na 22. ročníku súťaže!“

9.4.2014 |

Budoucí aranžérky ze SOU stavebního Benešov opět bodovaly

Dne 14.března 2014se žákyně oboru aranžér zúčastnily soutěže, kterou pořádalo Sdružení aranžérů ČR. Soutěž nazvaná Černobílé špendlení“ proběhla v areálu výstaviště Letňany v Praze. Úkolem soutěžích bylo během časového limitu vytvořit na živém model u šaty, pouze za pomoci látek a špendlíků. V konkurenci 24 soutěžících z celé republiky jsme obsadili krásné 9. a 10. místo.

15.1.2014 |

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Rozhodnutí ředitele č. 3 - Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
Přijímací řízení 2014/2015 | [21,5 kB]

Digitální učební materiály

Digitální učební materiály

Digitální učební materiály online nebo ke stažení ve formátu pdf jsou k dispozici na školním disku Google Drive zde .

Zakázková výroba

Nabídka pro firmy a soukromé osoby

Nabízíme zakázkové produktivní práce ve vyučovaných oborech pro firmy i soukromé osoby. Více informací naleznete zde .