STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Jana Nohy 1302, Benešov, 256 01, tel.: 317 722 054, soubn@atlas.cz

Domov mládeže při SOU stavebním Benešov

Domov mládeže poskytuje ubytování žákům a žákyním SOU stavebního Benešov. Kapacita domova mládeže činí 65 lůžek. Ubytování poskytujeme také žákům ostatních středních školy města Benešov.

Domov mládeže je v třípodlažní budově v areálu SOU, proti budově školy. V přízemí budovy je školní jídelna, kde se žáci stravují. V 1. patře je počítačový koutek, kulečník, stolní fotbal a posilovna. Pokoje jsou třílůžkové a na jednotlivých patrech jsou vybavené kuchyňky a klubovny, které žáci využívají ke studiu a volnočasovým aktivitám.

Přihlášku do Domova mládeže podávají rodiče, zákonní zástupci, nebo studenti starší 18. let. Přihlášku je možno vyzvednout v Domově mládeže nebo na ředitelství SOU stavebního Benešov. Rozhodnutí o přijetí obdrží žáci v 2. polovině měsíce srpna.

Vychovatelé se snaží vést žáky a studenty k zodpovědnosti, samostatnosti a připravují je spolu se školou pro budoucí život.